De Atlas

De Atlas van de rechtspraktijk is een initiatief van het onderzoeksprogramma Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam en Sdu Uitgevers. De Atlas biedt een overzicht van een (groot deel van) de ruim 70.000 juridische functies die er in Nederland zijn en geeft achtergrondinformatie over de verdeling van deze functies over maatschappelijke sectoren, rechtsgebieden, het type functies en nog veel meer. Studenten vinden hiernaast ervaringsverhalen over stages, afstudeerplaatsen en werkplekken van andere studenten en alumni van juridische opleidingen.

De Atlas wordt ondersteund door het Landelijk opleidingsoverleg HBO-Rechten en wordt gebruikt in het onderwijs van de opleidingen HBO-Rechten van de volgende hogescholen: Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, NHL, Avans-Fontys, Saxion, Windesheim, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Inholland.  Opleidingen bieden via de Atlas opdrachten aan dis studenten helpen bij de oriëntatie op studiekeuze en toekomstige stage-, afstudeer- en werkplekken.